भुकम्पको झुट्टा विवरण दिने, विवरण दिन सहयोग पुर्याउने,सिफारिस गर्ने गराउनेलाई कानुन बमोजिम कारवाही चलाईनेछ। न्युनतम सर्त तथा कार्यसम्पादन MCPM मापन नतिजामा कमलामाई नगरपालिका ८३ अंकसहित ७ औ स्थानमा पास भएको छ। गत बर्ष नगरपालिका ९ औ स्थानमा थियो । नगरपालिकाले आउदा बर्षहरुमा पनि यसरीनै अझै माथिल्लो स्थान हासिल गर्ने प्रतिबद्धता जायर गर्छ ।

Ward of kamalamai Municipality

English

वडा अध्यक्ष

वडा नं १              महेशराज खतिवडा (९८१९८७४५१४)
वडा नं २              नवराज थिङ (९८१५८५८५९८)
वडा नं ३              खड्ग प्रसाद चौलागाई (९८४४२५२२९१)
वडा नं ४              महेन्द्र प्रसाद ढकाल (९८४४०४५३३३)
वडा नं ५              पुर्ण बहादुर खड्का (९८४१७३९२५१)
वडा नं ६              उज्जल कुमार थापा (९८५१२२१११५)
वडा नं ७              कर्ण बहादुर धिसिङ (९८४४२५३६८१)
वडा नं ८              टिक बहादुर मुक्तान (९८४४२५३५४८)
वडा नं ९              देवराज पौडेल (९८४४१७४९६१)
वडा नं १०            रामहरी ढुङ्गेल (९८४४१२७२१७)
वडा नं ११            राम बहादुर थिङ (९८१७६०४७०३)
वडा नं १२            ललित बहादुर आले (९८१९८७९६२४)
वडा नं १३            किरण माझी (९८००८४८९६७)
वडा नं १४            जितलाल अधिकारी दनुवार (९८१९६५९१३२)

Image: