Flash News

Ward of kamalamai Municipality

English

वडा अध्यक्ष

वडा नं १              महेशराज खतिवडा (९८१९८७४५१४)
वडा नं २              नवराज थिङ (९८१५८५८५९८)
वडा नं ३              खड्ग प्रसाद चौलागाई (९८४४२५२२९१)
वडा नं ४              महेन्द्र प्रसाद ढकाल (९८४४०४५३३३)
वडा नं ५              पुर्ण बहादुर खड्का (९८४१७३९२५१)
वडा नं ६              उज्जल कुमार थापा (९८५१२२१११५)
वडा नं ७              कर्ण बहादुर धिसिङ (९८४४२५३६८१)
वडा नं ८              टिक बहादुर मुक्तान (९८४४२५३५४८)
वडा नं ९              देवराज पौडेल (९८४४१७४९६१)
वडा नं १०            रामहरी ढुङ्गेल (९८४४१२७२१७)
वडा नं ११            राम बहादुर थिङ (९८१७६०४७०३)
वडा नं १२            ललित बहादुर आले (९८१९८७९६२४)
वडा नं १३            किरण माझी (९८००८४८९६७)
वडा नं १४            जितलाल अधिकारी दनुवार (९८१९६५९१३२)

Image: