भुकम्पको झुट्टा विवरण दिने, विवरण दिन सहयोग पुर्याउने,सिफारिस गर्ने गराउनेलाई कानुन बमोजिम कारवाही चलाईनेछ। न्युनतम सर्त तथा कार्यसम्पादन MCPM मापन नतिजामा कमलामाई नगरपालिका ८३ अंकसहित ७ औ स्थानमा पास भएको छ। गत बर्ष नगरपालिका ९ औ स्थानमा थियो । नगरपालिकाले आउदा बर्षहरुमा पनि यसरीनै अझै माथिल्लो स्थान हासिल गर्ने प्रतिबद्धता जायर गर्छ ।

वातावरणमैत्री स्थानीय शासन कार्यक्रमः(EFLGP)

घर-परिवारतहको आधारभूत सुचकहरूः-

१.प्यान(water seal) सहितको चर्पी

२. घर कम्पाउण्ड भित्र फोहोरको उचित व्यवस्थापन

३. व्यक्तिगत सरसफाई

४. उर्जाको उपयोग

५. हरियाली तथा सहरी सौन्दर्य प्रवर्द्धन

६. वर्षातको पानी संकलन/भण्डारण

७. शुद्ध खानेपानी