FAQs Complain Problems

वडा नं. ११, जरायोटार

वडा नं. ११ को कार्यालय, जरायोटार

जनप्रतिनिधिहरुको विवरण

क्र.सं. पद नाम फोटो सम्पर्क नं.
वडा अध्यक्ष  राम बहादुर थिङ ९८१७६०४७०३
वडा सदस्य पदम कुमारी बस्नेत   ९८१८१७९२२६८
वडा सदस्य रेशममाया कामी   ९८२४८९३१८५
वडा सदस्य आईत वहादुर मुक्तान   ९८०४८२३११८
वडा सदस्य लोकेन्द्र वहादुर बुढाथोकी   ९८१४८०५०९१

कार्यरत कर्मचारीहरुको विवरण

क्र.सं. पद नाम फोटो सम्पर्क नं.
वडा सचिव सुवर्ण घिसिंग ९८४४४३९४२२
कम्प्युटर अप्रेटर      
कार्यालय सहयोगी      

जनसंख्या: ४३४८

परिवारको आकार : ४.५

क्षेत्रफल (व.कि.मी.): ३८.१३

सम्पर्क नम्बर:  ९८४४४३९४२२

Undefined
Population: 
४३४८
Ward Contact Number: 
९८४४४३९४२२