Flash News

वडा नं. ३, चपौली

वडा नं. ३ को कार्यालय, चपौली

जनप्रतिनिधिहरुको विवरण

क्र.सं. पद नाम फोटो सम्पर्क नं.
वडा अध्यक्ष खड्ग प्रसाद चौलागाई ९८४४२५२२९१
वडा सदस्य सुर्य कुमारी स्याङ्गवा तमाङ्ग   ९८४४०४१६३५
वडा सदस्य हिरा कुमारी सार्की   ९८१८९८४८४३
वडा सदस्य खेम बहादुर हायु ९८४४०८६४३५
वडा सदस्य तुलसी प्रसाद आचार्य ९८६५०८२४४१

कार्यरत कर्मचारीहरुको विवरण

क्र.सं. पद नाम फोटो सम्पर्क नं.
वडा सचिव विरेन्द्र कुमार देवकोटा ९८४४०८५९१६
ईन्जिनियर सुवास ढकाल   ९८४२६९६०९६
कम्प्युटर अप्रेटर      
ना.प.स्वा.प्रा. सुजाता थापा ९८४४००८६२४
कार्यालय सहयोगी धावा स्याङ्गवा ९८१८४९१३२८

जनसंख्या: १६०६

परिवारको आकार : ३.८

क्षेत्रफल (व.कि.मी.): ९.०५

सम्पर्क नम्बर:  ९८४४०८५९१६

Undefined
Population: 
१६०६
Ward Contact Number: 
९८४४०८५९१६