Flash News

वडा नं. ७, माझीटार

वडा नं. ७ को कार्यालय, माझीटार

जनप्रतिनिधिहरुको विवरण

क्र.सं. पद नाम फोटो सम्पर्क नं.
वडा अध्यक्ष कर्ण बहादुर घिसिङ ९८४४२५३६८१
वडा सदस्य गंगा कुमारी कार्की    
वडा सदस्य तिर्थमाया दमाई   ९८४४०९२१३०
वडा सदस्य शुकलाल लामा   ९८१७८०११०४, ९७४४०५३८६६
वडा सदस्य सोम बहादुर वल   ९८१९६७१८२४

कार्यरत कर्मचारीहरुको विवरण

क्र.सं. पद नाम फोटो सम्पर्क नं.
वडा सचिव खड्ग वहादुर मगर   ९८०४८९८८४४
कम्प्युटर अप्रेटर सुमिता राई   ९८१७८५८०९१
मनोसामाजिक कार्यकर्ता डम्बर कुमारी खत्री   ९८०७६०७५४५
कार्यालय सहयोगी निर्मला कुमारी पाल्पाली'   ९८१४८१००४३

जनसंख्या: ६२१४

परिवारको आकार : ४.६

क्षेत्रफल (व.कि.मी.): २८.७१

सम्पर्क नम्बर:  ९८०४८९८८४४

Undefined
Population: 
६२१४
Ward Contact Number: 
९८०४८९८८४४