FAQs Complain Problems

वडा नं. ९, भिमान

वडा नं. ९ को कार्यालय, भिमान

जनप्रतिनिधिहरुको विवरण

क्र.सं. पद नाम फोटो सम्पर्क नं.
वडा अध्यक्ष   देवराज पौडेल ९८४४१७४९६१
वडा सदस्य तिल कुमारी माझी   ९८४४२००१६४
वडा सदस्य रामप्यारी दमाई   ९८६३३३८६३०
वडा सदस्य डोर प्रसाद सुबेदी   ९६१४४८०२१२
वडा सदस्य दान वहादुर वस्नेत   ९८१२१५५४१५

कार्यरत कर्मचारीहरुको विवरण

क्र.सं. पद नाम फोटो सम्पर्क नं.
वडा सचिव मुकेश तमाङ्ग ९८५४०४११३९
कम्प्युटर अप्रेटर मेखलाल तामांग 9840918564
ईन्जिनियर मनोज साह   ९८४४२९६०२०
ईन्जिनियर गुरुदेव मण्डल   ९८४४०८९१७
अ न मी मन्दिरा वस्नेत श्रेष्ठ   ९८१८३३३९४१
सवारी चालक ज्ञान प्रसाद दनुवार   ९८१३९५७१२१
कार्यालय सहयोगी सानु थापा   ९८१७८०५७०७
कार्यालय सहयोगी पुजा माझी   ९८६२३७६९११

जनसंख्या: ४९३४

परिवारको आकार : ४.४

क्षेत्रफल (व.कि.मी.): २४.२२

सम्पर्क नम्बर:  ९८५४०४११३९

Undefined
Population: 
४९३४
Ward Contact Number: 
९८५४०४११३९