भुकम्पको झुट्टा विवरण दिने, विवरण दिन सहयोग पुर्याउने,सिफारिस गर्ने गराउनेलाई कानुन बमोजिम कारवाही चलाईनेछ। न्युनतम सर्त तथा कार्यसम्पादन MCPM मापन नतिजामा कमलामाई नगरपालिका ८३ अंकसहित ७ औ स्थानमा पास भएको छ। गत बर्ष नगरपालिका ९ औ स्थानमा थियो । नगरपालिकाले आउदा बर्षहरुमा पनि यसरीनै अझै माथिल्लो स्थान हासिल गर्ने प्रतिबद्धता जायर गर्छ ।

Staff

Photo Name Designation Section Email Phone
Binod Babu khakural Engineer Urban planning and development Section binod.saggi@yahoo.com 9854041188
Tanka Dhoj Karki Sub Overseer Urban planning and development Section 9844040783
prithvi bdr gole Sub Overseer Urban planning and development Section 9844252203
laxman kumar Basnet Sub Overseer Urban planning and development Section 9844096590
Santosh Kumar Shrestha Amin Urban planning and development Section stha_santosh99@yahoo.com 9854041099
Sashi Thapa Kharidar Urban planning and development Section 9844040789
Chatra Bdr. Ghising Kharidar Urban planning and development Section ghising987@gmail.com 9844251180
Durba Kumar Basnet Electric Technician Urban planning and development Section 9844041495
Ujwal Bikram Thapa Junior Officer Administration Section ujwal_thapa30@yahoo.com 9844040686
Sumitra Kumari Karki Kharidar Administration Section 9844008985
Bhupal Thapa Magar Office Assistant 9844174622
Uma Bhujel Office Assistant
Prashant Kumar Thing Office Assistant 9844040693
Chatra Bdr. Khadka Office Assistant 9844147004
Purna Shrestha Driver
Damber Bdr. Ale Driver
Kumar Thapa Junior Officer Tax and Revenue 9844040695
Ishwor Darlami Kharidar Tax and Revenue ishwor_darlami@yahoo.com 9844045515
Khadga Bdr. Magar Kharidar Tax and Revenue 9744023012
Uddhab Bdr. Thapa ना.सु Social Development Section uddhab2070@gmail.com 9844040694
Jagadish Bikram Karki Internal Auditor Account Section jbkarki39@gmail.com 9844040459
Chakra Bdr. Magar Computer Operator Information Section chakra_magar66@yahoo.com 9844040088/9614728411
Prakash Chandra Karki Kharidar Environment sub-Section 9844091960
Chakra Bdr. Magar Computer Operator Information Section chakra_magar66@yahoo.com
Ram Raja Devkota Kharidar Darta Chalani Section 9744023006
Indra Bdr. Gautam Municipal Polish Municipal Polish Unit 9844147177
Madan Khadka Municipal Polish Municipal Polish Unit 9844226773
Ram Bdr. Karki Municipal Polish Municipal Polish Unit 9844040790
Purushottam Adhikari नगर प्रमुख एवं कार्यकारी अधिकृत adhikari.purushottam@yahoo.com 9854050111