भुकम्पको झुट्टा विवरण दिने, विवरण दिन सहयोग पुर्याउने,सिफारिस गर्ने गराउनेलाई कानुन बमोजिम कारवाही चलाईनेछ। न्युनतम सर्त तथा कार्यसम्पादन MCPM मापन नतिजामा कमलामाई नगरपालिका ८३ अंकसहित ७ औ स्थानमा पास भएको छ। गत बर्ष नगरपालिका ९ औ स्थानमा थियो । नगरपालिकाले आउदा बर्षहरुमा पनि यसरीनै अझै माथिल्लो स्थान हासिल गर्ने प्रतिबद्धता जायर गर्छ ।

सूचना तथा समाचार

कमलामाई नगरपालिकाको अनुरोध

यस कमलामाई नगरपालिकाबाट सामाजिक सुरक्षा परिचय पत्र प्राप्त व्यक्तिले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने तथा गत आ.व.मै ७० वर्ष पुगेका सवै व्यक्तिले सोही परिचयपत्रको आधारमा उपचार खर्च समेत राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक बाट प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ।

कमलामाई नगरपालिकाकाे नगर प्रमुखमा विजय भए पश्चात १०० दिनमा सम्पन्न गरेका कार्यहरु ....

अादरणिय नगरवासी महानुभावहरु यहाँहरुको अमूल्य मतबाट कमलामाई नगरपालिकाको नगर प्रमुखमा विजय भए पश्चात १०० दिनमा सम्पन्न गरेका कार्यहरुकाे  विवरण पेश गरेको छु ।  

१. नगर सफा, सुन्दर राख्ने अभियान स्वरुप नगरपालिकाको मुख्य बजार क्षेत्रमा नालाहरुको सफा गर्ने कार्य भएको । 

Pages