Flash News

सूचना तथा समाचार

कमलामाई नगरपालिकाकाे नगर प्रमुखमा विजय भए पश्चात १०० दिनमा सम्पन्न गरेका कार्यहरु ....

अादरणिय नगरवासी महानुभावहरु यहाँहरुको अमूल्य मतबाट कमलामाई नगरपालिकाको नगर प्रमुखमा विजय भए पश्चात १०० दिनमा सम्पन्न गरेका कार्यहरुकाे  विवरण पेश गरेको छु ।  

१. नगर सफा, सुन्दर राख्ने अभियान स्वरुप नगरपालिकाको मुख्य बजार क्षेत्रमा नालाहरुको सफा गर्ने कार्य भएको । 

Pages