भुकम्पको झुट्टा विवरण दिने, विवरण दिन सहयोग पुर्याउने,सिफारिस गर्ने गराउनेलाई कानुन बमोजिम कारवाही चलाईनेछ। न्युनतम सर्त तथा कार्यसम्पादन MCPM मापन नतिजामा कमलामाई नगरपालिका ८३ अंकसहित ७ औ स्थानमा पास भएको छ। गत बर्ष नगरपालिका ९ औ स्थानमा थियो । नगरपालिकाले आउदा बर्षहरुमा पनि यसरीनै अझै माथिल्लो स्थान हासिल गर्ने प्रतिबद्धता जायर गर्छ ।

वार्षिक समिक्षा२०७२ को सुझावहरुः-

वार्षिक समिक्षा२०७२ को सुझावहरुः- १. नगर क्षेत्र भित्र रहेका तर सार्वजनिक नभएका सडकहरुलाई सार्वजनिक गर्न नगरपालिकाले पहल गर्ने। २. नगरपालिकाको कार्य सम्पादन अझ प्रभावकारी बनाउने। ३. चालु आ.व.मा योजना छनौट गर्दा नयाँ योजनालाई भन्दा विगतमा सञ्चालित योजनाहरुलाई पुरा साथै दिगो गरिनुपर्ने। ४. खेलकुद मैदानको लागि आवश्वक बजेट विनियोजनको लागि नेपाल सरकार संग माग गरिनु पर्ने। ५. अनियन्त्रीत रुपमा कृषि योग्य भुमीमा भवन निर्माण कार्यलाई निरूत्साहित गर्न जग्गा विकास योजना बनाईनुपर्ने। ६. पार्किङ क्षेत्रको ब्यवश्था गरिनु पर्ने। ७.