भुकम्पको झुट्टा विवरण दिने, विवरण दिन सहयोग पुर्याउने,सिफारिस गर्ने गराउनेलाई कानुन बमोजिम कारवाही चलाईनेछ। न्युनतम सर्त तथा कार्यसम्पादन MCPM मापन नतिजामा कमलामाई नगरपालिका ८३ अंकसहित ७ औ स्थानमा पास भएको छ। गत बर्ष नगरपालिका ९ औ स्थानमा थियो । नगरपालिकाले आउदा बर्षहरुमा पनि यसरीनै अझै माथिल्लो स्थान हासिल गर्ने प्रतिबद्धता जायर गर्छ ।

सामाजिक सुरक्षा भत्ता २०७१/२०७२

सामाजिक सुरक्षा भत्ता २०७१/२०७२

१.अपाङ्ग 

२. एकल महिला

३. जेष्ठ नागरिक

४. दलित जेष्ठ

५.हायू

६.दलित बालबालिकाहरुको विवरण