FAQs Complain Problems

निर्णयहरु

स्थानीय विपद ब्यवस्थापन निर्देशक तथा समन्वय समितिको वैठक (२०७६ साल चैत्र २९ )

आज मिति २०७६ साल चैत्र २९ गते कमलामाई नगरपालिका प्रमुख श्री खड्ग बहादुर खत्रीज्यूको अध्यक्षतामा स्थानीय विपद ब्यवस्थापन निर्देशक तथा समन्वय समितिको वैठक वसी विभिन्न विषयमा छलफल तथा निर्णयहरु गरियो ।

 

निर्णयहरु

 

स्थानीय विपद व्यवस्थापन निर्देशक तथा समन्वय समितिको वैठक

मिति २०७६ साल चैत्र २८ गते कमलामाई नगरपालिकाका प्रमुख श्री खड्ग बहादुर खत्रीज्युको अध्यक्षतामा स्थानीय विपद व्यवस्थापन निर्देशक तथा समन्वय समितिको वैठक वसी विभिन्न विषयमा छलफल तथा निर्णयहरु गरियो ।

 

निर्णयहरु :

Pages