FAQs Complain Problems

नदिजन्य पदार्थ(ढुङ्गा,बालुवा,गिट्टी ) उत्खनन तथा निकासी गर्न प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (IEE) सम्बन्धी सार्वजनीक सूचना ।