FAQs Complain Problems

सार्वजनिक निर्माण कार्यको घ वर्गको ईजाजत पत्र खोरजी

लाग्ने समय: 
नविकरण म्याद समाप्त भएको भोलि पल्ट
जिम्मेवार अधिकारी: 
सुलोचना लुईटेल
सेवा दिने कार्यालय: 
कमलामाई नगरपालिका
सेवा शुल्क: 
निशुल्क
आवश्यक कागजातहरु: 
  • प्रत्येक आर्थिक वर्ष शुरु भएको फाल्गुण मसान्त भित्र नियमानुसार शुल्क तिरे नविकरण नभएमा