FAQs Complain Problems

धरौटी रकम भुक्तानी सम्बन्धमा

लाग्ने समय: 
-
जिम्मेवार अधिकारी: 
टेकेन्द्र कुमार कार्की
सेवा दिने कार्यालय: 
कमलामाई नगरपालिका
सेवा शुल्क: 
-
आवश्यक कागजातहरु: 
  • ठेक्का नपरेको को हकमा
  • निवेदन
  • जम्मा गरेको वैक भउचर
  • अन्य को हकमा
  • मर्मत समय समाप्त भए पछि
  •  प्राविधिक को सिफारिस
  • कर समायोजन पत्र
  • अन्य आवश्यक प्रमाणहरु