FAQs Complain Problems

आन्तरिक लेखापरीक्षण

लाग्ने समय: 
प्रत्येक चौमासिक सम्पन्न भएको एक महिना भित्र प्रतिवेदन पेश गर्ने
जिम्मेवार अधिकारी: 
शुसिल कुमार वर्मा
सेवा दिने कार्यालय: 
कमलामाई नगरपालिका
सेवा शुल्क: 
निशुल्क
आवश्यक कागजातहरु: 
  • स्वीकृत कार्य योजना अनुसार चौमासिक आन्तरिक लेखापरीक्षण गर्ने
  • तोकिएको अन्य कार्य