FAQs Complain Problems

अनाधिकृत निर्माण रोक्ने

लाग्ने समय: 
सोहि दिन
जिम्मेवार अधिकारी: 
विशकसेन ढकाल
सेवा दिने कार्यालय: 
कमलामाई नगरपालिका
सेवा शुल्क: 
आर्थिक ऐन अनुसार
आवश्यक कागजातहरु: 
  • व्यहोरा खुलेको निवेदन ।
  • नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी ।
  • नापी । नक्सा