FAQs Complain Problems

आपतकालिन उद्धार राहत

लाग्ने समय: 
सोही दिन
जिम्मेवार अधिकारी: 
सत्यदेवी अधिकारी
सेवा दिने कार्यालय: 
कमलामाई नगरपालिका
सेवा शुल्क: 
निशुल्क
आवश्यक कागजातहरु: 
  • आपतकालिन अवस्थाको जानकारी र सम्भव भए सो को निवेदन
  • अन्य आवश्यक कुराहरु
  • वडा कार्यालयको सिफारिस