FAQs Complain Problems

एकीकृत सम्पत्ति कर बुझ्ने काम

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
सोही दिन
जिम्मेवार अधिकारी: 
राजश्व शाखा
सेवा दिने कार्यालय: 
कमलामाई नगरपालिका
सेवा शुल्क: 
दस्तुर: नियम बमोजिम
आवश्यक कागजातहरु: 
  • जग्गाघनीको नागरिकताको प्रमाणपत्र
  • जग्गाघनी प्रमाण पुर्जाको फोटोकपि
  • पछिल्लोपटक कर बुझाएको रसिद
  • जग्गा प्राप्ति निस्सा ।