FAQs Complain Problems

कमलामाई नगरपालिकाबाट पास भएका नियमावलीहरु

नियमावलीहरु

१. कमलामाई नगरपालिका, नगरकार्यपालिका (कार्यविभाजन) नियमावली, २०७४

२. कमलामाई नगरपालिकाको शिक्षा नियमावली, २०७५

३. कमलामाई नगरपालिकाको नगर प्रहरी नियमावली, २०७४