FAQs Complain Problems

कृतिम गर्भधान

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
जिम्मेवार अधिकारी: 
विशकसेन ढकाल
सेवा दिने कार्यालय: 
कमलामाई नगरपालिका
सेवा शुल्क: 
निशुल्क
आवश्यक कागजातहरु: 
  •  नागरिकता सिफारिस
  •  पशु दर्ता
  •  प्रति ४२५