FAQs Complain Problems

नगर प्रहरी (खुल्ला) पदको प्रारम्भिक स्वास्थ्य परीक्षणमा सफल उम्मेदवारको सूची प्रकाशन तथा शारिरिक तन्दुरुस्ती परीक्षा सञ्चालन बारेको सूचना