FAQs Complain Problems

नवाै नगर सभा सम्पन्न

आज मिति २०७८ साल असार २२ गते कमलामाई नगरपालिकाकाे नवौँ नगरसभामा नगर प्रमुख श्री खड्ग बहादुर खत्रीद्धारा पेश गरिएकाे आ.व. २०७८/०७९ काे विनियाेजन विधेयक २०७८ नगर सभावाट सर्वसम्मत पारित भएकाे छ ।

 

चालु खर्च, पूँजिगत खर्च र वित्तिय व्यवस्थाकाे समेत रकम गरी कुल रकम रु. १,११४,९४४,३६९ /- (एक अर्व एघार कराेड उन्नचास लाख चाैवालिस हजार तीन सय उन्नासत्तरी) काे वजेट पेश गर्नुभएकाे थियाे ।

 

आय तर्फ आन्तरिक श्राेतमा रु ५१,७४०,००० /- रुपैया, वित्तीय समानिकरण संघमा रु १७९,६००,००० /- रुपैया , राजश्व बाडफाड संघमा रु १४०, ७९८,००० /- रुपैया, सर्शत अनुदान संघ रु ४४४,५००,००० /- रुपैया , विशेष अनुदान संघ २०,८००,००० /- रुपैया , वित्तिय समानिकरण प्रदेश तर्फ र १५,६३०,००० /- रुपैया , राजश्व वाडफाड प्रदेश तर्फ रु ९३,८८३,३६९ /- रुपैया, प्रदेश समपुरक अनुदान तर्फ रु ३०,०००,००० /- रुपैया, प्रदेश सर्शत अनुदान तर्फ रु २२,५९३,००० /- रुपैया , वाडफाडबाट प्राप्त हुने मालपाेत रजिष्ट्रेशन तर्फ रु २५,०००,००० /- , वाडफाडबाट प्राप्त हुने कर रु ४००,००० /- रुपैया , दहत्तर बहत्तरकाे वाडफाडवाट प्राप्तहुने कर रु १५,०००,००० /- रुपैया नगद लागत सहभागिता तर्फ रु २५,०००,००० /- रुपैया र अ‍.ल्या. माैज्दात तर्फ रु ५०,०००,००० /- रुपैया गरि कुल आय रु १,११४,९४४,३६९ /- रुपैया पेश गर्नुभएकाे थियाे ।