FAQs Complain Problems

प्रस्ताव पेस गर्ने सम्बन्धी सूचना !!

सामुदायिक विद्यालयहरुमा आमा समूह गठन तथा विद्यार्थी आयआर्जन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न इच्छुक विद्यालयहरुले तपसिलका कागजात र प्रतिवद्धता सहित पुस ११ गतेभित्र प्रस्ताव पेस गर्न हुन अनुरोध ।

image: