FAQs Complain Problems

भवन निर्माण नक्शा पास (प्लिन्थ लेभल सम्म)

लाग्ने समय: 
वडा कार्यालयवाट प्रक्रिया पुरा भए पछि १६ दिन पछि
जिम्मेवार अधिकारी: 
पुष्कर अधिकारी
सेवा दिने कार्यालय: 
कमलामाई नगरपालिका
सेवा शुल्क: 
आर्थिक ऐन अनुसार
आवश्यक कागजातहरु: 
 • भवन निर्माणको लागि  । (नक्सा पास किताव सहित )
 • निर्माण हुने भवनको नक्सा थान २ ।
 • चालु आ.व. सम्मको मालपोत र घरजग्गा कर वा एकीकृत सम्पत्ति कर तिरेको रसिद ।
 • घरधनीको नेपाली नागरिका प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी
 • नापीकार्यालयवाट प्रमाणित नापी नक्सा
 • वडा कार्यालयवाट वाटो प्रमाणित सिफारिस
 • घरधनीको पासपोर्ट साईजको फोटो २ प्रति ।
 • नक्सामा सेफ्टी ट्यांकी र सोकपिट समेत स्पष्ट देखिएको नक्सा
 • डकर्मीको लाईसेन्सको प्रतिलिपि
 • सुपरभाईजर काउनसिल दर्ता प्रमाणपत्र
 • आवश्यक अनुसार अन्य कागजातहरु