FAQs Complain Problems

वडा नं. ९, भिमान

वडा नं. ९ को कार्यालय, भिमान

जनप्रतिनिधिहरुको विवरण

क्र.सं. पद नाम फोटो सम्पर्क नं.
वडा अध्यक्ष   देवराज पौडेल ९८४४१७४९६१
वडा सदस्य तिल कुमारी माझी ९८४४२००१६४
वडा सदस्य रामप्यारी दमाई ९८६३३३८६३०
वडा सदस्य डोर प्रसाद सुबेदी ९६१४४८०२१२/९८१४४८०२१२
वडा सदस्य दान वहादुर वस्नेत ९८१२१५५४१५/९८६२३७६८९३

कार्यरत कर्मचारीहरुको विवरण

क्र.सं. पद नाम फोटो सम्पर्क नं.
वडा सचिव मुकेश तमाङ्ग ९८५४०४११३९
सहायकस्तर चौथौ मेखलाल तामांग ९८६५२१९९४४/९८४०९१८५६४
प्राविधक सहायक  प्रतिमा आचार्य 9862558055
कम्प्यूटर अपरेटर रमा देवकाेटा 9845668521
सवारी चालक ज्ञान प्रसाद दनुवार   ९८१३९५७१२१
ट्रयाक्टर चालक ब्रमदेउ कुमर दनुवार 985856863
कार्यालय सहयोगी सानु थापा ९८१७८०५७०७/9844254148
कार्यालय सहयोगी पुजा माझी ९८६२३७६९११
कार्यालय सहयोगी छत्र बहादुर खड्का 9844147004
१० का.स पशु सेवा केन्द्र पवित्रा थापा 9844453013

जनसंख्या: ४९३४

परिवारको आकार : ४.४

क्षेत्रफल (व.कि.मी.): २४.२२

सम्पर्क नम्बर:  ९८५४०४११३९

Undefined
Population: 
४९३४
Ward Contact Number: 
९८५४०४११३९
Weight: 
9