FAQs Complain Problems

विपन्न नागरिक औषधि उपचार सिफारिश

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
-
जिम्मेवार अधिकारी: 
सुरेश पासवान
सेवा दिने कार्यालय: 
कमलामाई नगरपालिका
सेवा शुल्क: 
-
आवश्यक कागजातहरु: 

- नेपाली नागरिकताको प्रमाण पत्र
- सम्बन्धीत अस्पतालको रोत निदान भएको पुर्जा तथा सिफारिस
- सम्बन्धीत वडा कार्यालयको सिफारिस
- २ प्रति फोटो कपि