FAQs Complain Problems

व्यक्तिगत घटना दर्ता तथा सामाजिक सुरक्षा दर्ता शिविर सञ्चालन सम्बन्धी अत्यन्तै जरुरी सूचना