FAQs Complain Problems

व्यवसाय गर्न चाहाने नगरवासी युवाहरुको लागि सुवर्ण अवसर

स्थानीय श्राेत साधन सीप र  कलाकाे अधिक्तम उपयाेग गरी व्यवसाय गर्न चाहाने नगरवासी युवाहरुलाई (१८- ४० वर्षका)  विना धिताे ऋण प्रवाह गर्ने कार्यक्रम भएको हुदा ३०  दिन  भित्र निम्नानुसारको कागजात संलग्न गरी  निवेदन पेश गर्नु हुन सम्बन्धित सबैमा जानकारी गराइन्छ ।