FAQs Complain Problems

शहरी स्वास्थ्य सेवा संचालन अनुमति

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
सोहि दिन
जिम्मेवार अधिकारी: 
सुरेश पासवान
सेवा दिने कार्यालय: 
कमलामाई नगरपालिका
सेवा शुल्क: 
आर्थिक ऐन अनुसार
आवश्यक कागजातहरु: 
  •  व्यहोरा खुलको निवदेन
  • शहरी स्वास्थ्य सेवा संचालन गर्न माग गरेको स्थानीय व्यक्तिहरुको भेलाको निर्णय
  • शहरी स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने संस्थामा रहने प्रस्तावित जनशक्तिको विवरण – अध्यापन वा तालिमको प्रमाण पत्र प्रतिलिपि सहित)
  •  प्रस्तावित सेवा सुविधा र मेसेनरी औजारको विवरण
  •  वडा कार्यालयको सिफारिस
  • अन्य कागजातहरु