FAQs Complain Problems

सि.नं. दर्ता नं./मिति उजुरी गर्ने व्यक्तिको नाम विषय सम्बन्धित शाखा फछर्यौट मिति, च.नं. कैफियत विवरण

लाग्ने समय: 
प्रत्येक महिनाको १ गते
जिम्मेवार अधिकारी: 
इन्दिरा थापा
सेवा दिने कार्यालय: 
कमलामाई नगरपालिका
सेवा शुल्क: 
निशुल्क
आवश्यक कागजातहरु: 
  • व्यहोरा खुलेको निवेदन 
  • डाक्टरको चेकजाँचको सर्टिफिकेट 
  • फोटो 
  • अन्य आवश्यक कागजात