FAQs Complain Problems

सेवा शुल्क, कर, दस्तुर बुझ्ने काम

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
सोही दिन
जिम्मेवार अधिकारी: 
राज्श्व शाखा
सेवा दिने कार्यालय: 
कमलामाई नगरपालिका
सेवा शुल्क: 
दस्तुर: नियम बमोजिम
आवश्यक कागजातहरु: 
  • गत आ.व. को रसिद ।