FAQs Complain Problems

वडा नं. १०, डाँडाटोल

वडा नं. १० को कार्यालय, डाँडाटोल

जनप्रतिनिधिहरुको विवरण

क्र.सं. पद नाम फोटो सम्पर्क नं.
वडा अध्यक्ष दिप बहादुर कार्की ९८४४०९४८७३
वडा सदस्य कर्ण माया आले ९८४४२२५६६९
वडा सदस्य चमेली माया सार्की ९८४४२२५६६९
वडा सदस्य गुण हरी पाैडेल ९८४२६९९६९९
वडा सदस्य कमल कुमार कार्की ९८४०७०४२०५

कार्यरत कर्मचारीहरुको विवरण

क्र.सं. नाम पद तह फोटो सम्पर्क नं.
दान वहादुर रजन मगर वडा सचिव सहायक स्तर पाचाैँ 9844197936
श्रद्दा ढुंगाना सहायक कम्प्युटर अप्रेटर सहायक स्तर चाैथाे 9866439611
नरेश कुमार राय अ.सव.ईन्जिनियर सहायक स्तर चाैथाे   9861327902
सूर्यकान्त सतरा अ.सव.ईन्जिनियर सहायक स्तर चाैथाे   9847202345
सुरेन्द्र खड्का कार्यालय सहयोगी श्रेणीविहिन 9844226049
बाल कुमारी थापा सडक हेरलु श्रेणीविहिन 9826806944

जनसंख्या: ४२२३

घरधुरी प्रतिशत : ८.१३

क्षेत्रफल (व.कि.मी.): ३७.३५

सम्पर्क नम्बर:  ९८४४१९७९३६

सम्पर्क ईमेल:  kamalamaimun.ward10@gmail.com

Undefined
Population: 
४२२३
Ward Contact Number: 
९८४४१९७९३६
Weight: 
10