FAQs Complain Problems

वडा नं. १०, डाँडाटोल

वडा नं. १० को कार्यालय, डाँडाटोल

जनप्रतिनिधिहरुको विवरण

क्र.सं. पद नाम फोटो सम्पर्क नं.
वडा अध्यक्ष  रामहरी ढुङ्गेल ९८४४१२७२१७
वडा सदस्य गौतम प्रसाद भट्टराई ९८४४१७७४६६
वडा सदस्य सुनिता सार्की ९८४४१४३१९३
वडा सदस्य मन्जु हायु ९८४४००८६५३
वडा सदस्य भक्त बहादुर आले ९८०७६२६१७१

कार्यरत कर्मचारीहरुको विवरण

क्र.सं. पद नाम फोटो सम्पर्क नं.
वडा सचिव दान वहादुर रजन मगर ९८४४१९७९३६
प्राविधिक सहायक होमनाथ गौतम   9844439041
कम्प्युटर अप्रेटर श्रद्दा ढुंगाना ९८६६४३९६११
कार्यालय सहयोगी सुरेन्द्र खड्का ९८४४२२६०४९
सडक हेरलु बाल कुमारी थापा ९८२६८०६९४४

जनसंख्या: ३६७६

परिवारको आकार : ४.२

क्षेत्रफल (व.कि.मी.): ३७.३५

सम्पर्क नम्बर:  ९८४४१९७९३६

Undefined
Population: 
३६७६
Ward Contact Number: 
९८४४१९७९३६
Weight: 
10