FAQs Complain Problems

सार्वजनिक सम्पतिको अतिक्रमण रोक्ने

लाग्ने समय: 
सोहि दिन
जिम्मेवार अधिकारी: 
पुष्कर अधिकारी
सेवा दिने कार्यालय: 
कमलामाई नगरपालिका
सेवा शुल्क: 
निशुल्क
आवश्यक कागजातहरु: 
  • व्यहोरा खुलेको निवेदन ।
  • नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी ।
  • नापी नक्सा