FAQs Complain Problems

उपभोक्ता समितिको वैक खाता बन्द गर्ने सिफारिस

लाग्ने समय: 
सोहि दिन
जिम्मेवार अधिकारी: 
विनोद वावु खकुराल
सेवा दिने कार्यालय: 
कमलामाई नगरपालिका
सेवा शुल्क: 
निशुल्क
आवश्यक कागजातहरु: 
  •  उपभोक्ता समितिको निवेदन ।
  •  बैंक खाता बन्द गर्ने सम्बन्धमा उपभोक्ता समितिबाट भएको निर्णाय को प्रतिलिपी ।
  • वडा कार्यालयको सिफारिस